نمیدونستم

نمی دونستم

چه خوبه وقتی عاشق

نمی دونستم

چه خوبه وقتی صادقی

نمی دونستم

نه خواستن من زوره نه نخواستن تو

وقتی منو نمی خواهی دنبالت نمیام که التماست کنم چون منو نمی خوای

به همین سادگی

/ 1 نظر / 8 بازدید