نه كسی آید ، نه كسی خواند

نه كسی آید ، نه كسی خواند

همه می روند ، انگاه که رفتند بازمی گردند و باز می روند

نمی دونم رسم روزگاره یا چرخش دوار

به قول هانیکو

زندگی منشوریست در حرکت دوار

روزی رنگ زیبای صورتی می بینی

اما همیشگی نیست

ولی دوباره اون رنگ می بینی

اما این بارم دیگه مثل بار اول برات زیبا و دوست داشتنی نیست

ینعی هست ولی مثل بار اول زیبا و اغواگر نیست

فریب خوردن اغوا شدن جادو شدن هم قشنگه

کس نمی داند که چه روز عاشق می شود

یا عاشق خواهد شد

شاید وقتی عاشق شد که معشوقی دیگر نیست

 

خب ، آنچه که تو کردی آن است که خواهی دید

و آنچه تو خواهی دید آنست که تو خود با دگران خواهی کرد

 

تو نداني تنها همه شب با گلها سخن دل را مي گويم من

چو نسيمي آرم كه وزد بر بُستان همه گلها را مي بويم من

 اینم واسه این که غم انگیز نباشه

 به خدا مثل دلم شکل دلم پیدا نمیشه هیچ دلی
 مثل این دل که شده شیدای تو شیدا نمیشه هیچ دلی
 ابرو کمونی خوشگله نامهربونی خوشگله
 دلم سی تو پر می کشه
 خودت می دونه خوشگله

4294.jpg

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید