مگه ميشه يه پرنده بمونه بی آب دونه

مگه ميشه يه پرنده بمونه بی آب دونه ؟

نه نمی شه

هر انسانی که توی زندگیمون میاد یه پله برای ترقی ما و ما یه پله برای ترقی اونیم

و خداوند هیچ پرنده ای رو تنها نمیگذاره

دیر زود داره

خوب بدم هم داره ولی همیشه دونه ها میاد

منم دونه ی تلخ سیاهی بودم

امیداوارم گل شدم سفید شم 01.gif

/ 4 نظر / 39 بازدید
شهره

پرنده ای وبه ما هم وفا نخواهی کرد... زمان کوچ مرا هم صدا نخواهی کرد... پرنده ميرود آخر طبيعتش اين است... تو هم طبيعت خودرا رها نخواهی کرد....

شهره

تو را به دادگاه خواهند کشيد .شايد به حبس ابد محکوم شوي جزييات جنايتت معلوم نيست اما اثر انگشتت را روي قلبي شکسته يافته اند..........

کسی که جز تو هيچی نمی خواد...

پرنده به طمع دونه های جديد و تازه است که دونه های قبلی رو رها می کنه.....//پرواز را بخاط بسپار ! پرنده مردنی ست.....

از دريا پرسيدن:عشق چيست؟ گفت: خشک شدن!...از گل پرسيدن:عشق چيست؟ گفت: پر پر شدن!...از زمين پرسيدن:عشق چيست؟ گفت: لرزيدن!...از آسمون پرسيدن:عشق چيست؟ گفت: باريدن!...از انسان پرسيدن:عشق چيست؟ ...ناگهان ندايي از درونش گفت: جدايي.